Var med i forskning/studie om akupunktur!

Svenska Akupunkturförbundet tillsammans med bl a Cecilia Lindblom Hilton önskar underlag för insamling av patientfall.  alternativmedicin_0098
För att tydligt kunna påvisa värdet av akupunktur behövs bra studier och forskning. Därför vill vi, skapa ett underlag för att bedriva forskning inom förbundet och tillsammans med bl a Cecilia Lindblom Hilton på CL Harmony – Friskvård & Rehab AB. Under SV Akupunkturförbundets Höstmöte 2013 togs beslutet att samla in patientfall från alla medlemmar och arbetet fortlöper.  
Fokus kommer att vara patientens egen upplevelse av behandlingen och resultatet.  Akupunktörens uppgift  är att lämna bakgrundsfakta, men patientens identitet ska inte gå att spåra.  Bakgrunden bör innehålla information om antal behandlingstillfällen, vilka punktval som varit aktuella, andra behandlingsval och någon form av diagnos. Patienten ombeds sedan själv med sina egna ord beskriva orsaken till att hon/han har sökt upp en akupunktör för att få behandling och egenupplevelse av behandlingen och resultatet. 
Det pågår även forskning om akupunktur och migrän, så har du/har haft migrän och blivit hjälpt av mig Cecilia önskar vi få ditt underlag. Du kommer sedan bli kontaktad av min kollega  Dr. Kajsa Landgren. För mer information om denna forskning se här.
Vi är mycket glada och tacksamma om du vill vara med och hjälpa oss med detta arbete.
Här nedan ligger dokument/underlag som du fyller i och skickar tillbaka till Cecilia Lindblom Hilton på mail: cecilia(a)clharmony.se
eller genom post.
Cecilia Lindblom Hilton
CL Friskvård & Rehab AB
Hedlunds Backe 9
443 38 Lerum
Tack på förhand!
akupunkturforbundetCL logga friskvård_2016
Bookmark the permalink.

Comments are closed.